IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare

Director dr. Viorica BOAGHI
Telefon +373 22 27 23 39
Fax +373 22 27 35 45
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, et. 2, birou 201, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova
E-mail [email protected]
Web www.acd.asm.md