Institute Secţia Ştiinţe ale Vieţii


Acreditate
1   Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
2   Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
3   Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
4   Grădina Botanica (Institut)
5   IMSP Institutul de Cardiologie
6   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
7   IMSP Institutul de Medicină Urgentă
8   IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
9   IMSP Institutul Mamei şi Copilului
10   IMSP Institutul Oncologic
11   IMSP Spitalul Clinic Republican
12   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
13   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
14   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
15   Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
16   Institutul de Ecologie şi Geografie
17   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
18   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
19   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
20   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
21   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
22   Institutul de Zoologie
23   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
24   Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
25   Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
26   Universitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii)
27   Universitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii)