Instituţiile din sectorul cercetării şi inovării


Acreditate
1   Academia de Studii Economice a Moldovei
2   Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
3   Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
4   Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
5   Grădina Botanica (Institut)
6   IMSP Institutul de Cardiologie
7   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
8   IMSP Institutul de Medicină Urgentă
9   IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
10   IMSP Institutul Mamei şi Copilului
11   IMSP Institutul Oncologic
12   IMSP Spitalul Clinic Republican
13   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
14   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
15   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
16   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
17   Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
18   Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
19   Institutul de Chimie
20   Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
21   Institutul de Ecologie şi Geografie
22   Institutul de Energetica
23   Institutul de Filologie
24   Institutul de Fizică Aplicată
25   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
26   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
27   Institutul de Geologie şi Seismologie
28   Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu"
29   Institutul de Istorie
30   Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
31   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
32   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
33   Institutul de Protecţie a Plantelor si Agricultură Ecologică
34   Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
35   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
36   Institutul de Zoologie
37   Institutul Naţional de Cercetări Economice
38   Institutul Patrimoniului Cultural
39   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
40   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
41   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
42   Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
43   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
44   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
45   Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
46   Universitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii)
47   Universitatea de Stat din Moldova (ştiinţe exacte şi inginereşti)
48   Universitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii)
49   Universitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe exacte şi inginereşti)
50   Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
51   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
52   Universitatea Tehnică a Moldovei