Membrii afiliaţi

Nume institut Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Director Andrei GALBEN, academician, rector
Adresa str. Vlaicu Parcalab, 52, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova
Telefon (+373 22) 22 00 29
Fax (+373 22) 22 00 28
E-mail [email protected]
Web www.ulim.md
 
Nume institut Universitatea Slavonă
Director Dr. Tatiana MLECICO
Adresa str. Florilor 28/1, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Telefon +(373 22) 43-03-82
Fax +(373 22) 43-03-81
E-mail [email protected]
Web http://www.surm.md/
 
Nume institut Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Director
Adresa mun.Chişinău, bd. Gagarin, 8
Telefon +373 22 27 06 43; 27 06 45
Fax +373 22 54 91 24; 27 07 84
E-mail [email protected]
Web www.uccm.md
 
Nume institut Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Director
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Web http://uspee.md/