Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a participat la Ședința Consiliului științific al Institutului Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

2019-12-19
 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a participat astăzi, 19 decembrie, la Ședința Consiliului științific al Institutului Cercetări Juridice, Politice și Sociologice de audiere și aprobare a rapoartelor directorilor proiectelor instituționale și internaționale privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională. Prezența președintelui AȘM la ședința Consiliului științific a fost motivată și de faptul că Institutul marchează 50 de ani de la inițierea cercetărilor în domeniul științelor politice, juridice și sociologice.

Directorul ICJPS, dr.hab., prof. Victor Juc a precizat în debutul evenimentului că, prin două dispoziții ale Academiei de Științe ale RSSM din 1968 și 1969, s-a format Secția de folosofie și drept cu statut de institut. Din acel moment, institutul a devenit o entitate de sine stătătoare în cadrul Academiei de Științe a Moldovei. Cu acest prilej, directorul Juc a venit cu propunerea la Consiliul științific al ICJPS de a fi susținută ideea de a se adresa către Prezidiul AȘM pentru ca unii colegi care își desfășoară activitatea din anii 70, mai mult de 40 de anii, practic toată viața, să fie menționați din partea Academiei de Științe a Moldovei.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a menționat că a venit cu plăcere la ședința Consiliului științific al ICJPS, pentru că Institutul se află permanent în atenția opiniei publice, se implică la identificarea sau, cel puțin, la discutarea unor probleme, situații care se creează în societatea noastră, în contextul prolemelor cu care ne confruntăm sau în contextul situației din regiune. Academicianul a mărturisit că întotdeauna a apreciat rezultatele activității Institutului. Fiind fizician de formație, uneori se întreba: ce e mai ușor, să te ocupi cu nanotehnologiile, acesta fiind domeniul său de activitate sau să te ocupi de problemele juridice, politologice, sociologice. Răspunsul tot Domnia Sa l-a dat: e mai ușor să te ocupi cu nanotehnologiile. În context, președintele Tighinanu a reiterat aprecierile pentru munca și chiar curajul cercetătorilor din cadrul Institutului. „Uneori, în acest domeniu, apar probleme foarte delicate, dar Dumneavoastră știți că ele trebuie discutate, că trebuie de găsit unele soluții, soluții bazate pe investigații științifice, soluții care vin din abordarea științifică a problemelor care sunt generate de situații dificile”, a punctat academicianul.

În contextul marcării jubileului de 50 de ani de la inițierea cercetărilor în domeniul științelor politice, juridice și sociologice, președintele AȘM a spus că 50 de ani este o cale parcursă, o cale lungă cu schimbări de situații, pe alocuri radicale, exprimând certitudinea că Institutul va veni cu viziuni bine fundamentate, în cadrul dărilor de seamă. „Sunt sigur că rezultatele pe care le-ați publicat, le veți aduce astăzi în atenția colegilor, sunt de o înaltă prestație științifică”, a relevat președintele Tighineanu, drept pentru care, prin decizia Prezidiului AȘM va fi apreciată munca atât a Institutului, cât și a unor colegi și, în primul rând, a celor care au stat la începuturile cercetărilor în acest domeniu.

Pentru rezultate științifice deosebite, crearea și dezvoltarea școlilor științifice cu o vastă recunoaștere internațională, activitate prodigioasă în pregătirea cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul marcării a 50 de ani de la iniţierea cercetărilor juridice, politice şi sociologice în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al MECC i-a fost conferită Diploma Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Meritul Academic”.

Diploma de Recunoștință a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost conferită:
doamnei Tatiana Maimescu, inginer, redactor în cadrul Centrului de Sociologie și Psihologie Socială,
doamnei Tamara Osmochescu, redactor, cercetător științific în cadrul Centrului de Sociologie și Psihologie Socială,
doamnei Ludmila Rustanovici, cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale,
doamnei Elena Balan, doctor în politologie, cercetător ştiinţific superior în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale,
dlui Gheorghe Călcâi, conferențiar cercetător, doctor în filosofie, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului de Sociologie și Psihologie Socială,
dlui Dumitru Grama, doctor în drept, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului de Cercetări Juridice,
dlui Ion Rusandu, conferenţiar cercetător, doctor în filosofie, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale,
dlui Pantelimon Varzari, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale.

„Sunt bucuros și sunt fericit că am avut posibilitatea, după absolvirea facultății, să fiu angajat la Academie, atunci, Secția de filosofie, sociologie și drept. Din 1972 și până în prezent lucrez aici permanent. Ce am reușit, peste 10 monografii, 176 de publicații, poate e puțin în comparație cu alți cercetători la care tind și eu să ajung, adică, mai am unde crește, mă strădui și mulțumesc colectivului, care este unul prietenos. Pe parcurs m-a încurajat, m-a susținut în perioadele mai grele, m-a promovat, de asemenea. Și în situațiile când eram invitat în alte părți, tot timpul mi-am spus: de la bine nimeni nu pleacă. Și am rămas permanent aici. Succese colectivului, succese Academiei. Mă bucur să aud că se încearcă o revitalizare a Academiei, să fie institutele împreună cu Academia, căci știința adevărată fundamentală se poate face numai în institutele de cercetare ale Academiei”, a spus Dr. conf. cercetător științific coordonator Dumitru Grama, mulțumind președintelui AȘM pentru acest gest de apreciere și recunoaștere a muncii de-o viață în cercetare.

Ședința Consiliului științific a trecut la realizarea agendei cu privire la audierea rapoartelor directorilor proiectelor instituționale și internaționale după cum urmează:
Proiectul 15.817.06.12F „Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european” în perioada 2015-2019 (raportor dr. hab., prof. univ. V. CUȘNIR).
Proiectul 15.817.06.10F „Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional” în perioada 2015-2019 (raportor dr. hab., prof. univ. A. BURIAN).
Proiectul 15.817.06.13F „Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană” în perioada 2015-2019 (raportor dr., conf. cerc. V. MOCANU).
Proiectul 15.817.06.11F „Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european” în perioada 2015-2019 (raportor dr. A. S. ROȘCA).
Proiectul de cercetare comun (Moldova - Italia) 18.80013.16.06.05/it „Mecanisme de protecţie a drepturilor minime sociale şi civile în Republica Moldova şi Italia (SMSr)” în anul 2019 (raportor dr. A. S. ROȘCA).

De asemenea, în cadrul ședinței au fost ouse în discuție o serie de probleme privind situația actuală în institut, generată de rezultatele expertizei propunerilor înaintate la concursul de proiecte.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM