Academia de Științe a Moldovei a semnat un acord de cooperare cu Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici” din Comrat

2019-12-20
 

Academia de Științe a Moldovei a semnat un Acord de colaborare științifică cu Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici”. Documentul a fost semnat la 20 decembrie 2019, de către președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și directorul Centrului, Irina Constantinova. La semnarea Acordului au fost prezenți vicepreședinții AȘM, acad. Boris Gaina, m.c. Svetlana Cojocaru, secretarul științific general al AȘM, dr.hab. Liliana Condraticova.

În conformitate cu prevederile Acordului, părțile vor contribui la dezvoltarea relațiilor între instituții în domeniul științei, culturii și educației prin vizite reciproce periodice, stagii pe termen scurt, schimb de informații în domeniul științific și cultural, atât în realitate, cât și în regim online. De asemenea, părțile vor colabora la organizarea şi desfășurarea evenimentelor științifice, culturale și practice, simpozioanelor și mese rotunde, cooperarea științifică bilaterală, precum și la facilitarea schimbului de realizări științifice, culturale și educaționale.

Acordul presupune și cooperarea în ceea ce privește salvgardarea patrimoniului cultural al etniilor din Republica Moldova. Potrivit documentului, Academia de Științe a Moldovei va oferi Centrului de cercetării științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici” consultanță și asistență în conservarea și dezvoltarea în continuare a bazei materiale și de cercetare, a fondului muzeistic și de arhivă creat în regiune.
De asemenea, în conformitate cu obiectivele Acordului, părțile vor încuraja cooperarea, mobilitatea personalului și stagiile în domeniile de cercetare. Se va oferi asistență complexă vizitelor reciproc avantajoase ale specialiștilor din diverse domenii de cercetare.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a menționat că Academia de Științe a Moldovei are o colaborare ştiinţifică bună de mai mulţi ani cu Centru de cercetări științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici”, exprimând speranţa că semnarea Acordului respectiv va amplifica şi va extinde şi mai mult posibilităţile de colaborare, în special, în domeniul cercetărilor științifice cu aspecte ce țin de cultură, tradiții, aspecte ce ar contribui la facilitarea schimbului de informații și experiență. Președintele AȘM a exprimat certitudinea că, cunoscând directorul Centrului ca fiind o persoană cu potențial înalt, responsabilă și cu atitudine deosebită faţă de tot ce realizează, semnarea acordului va impulsiona şi mai mult relațiile dintre cele două entități.

La rândul său, directorul Centrului, Irina Constantinova, a exprimat recunoștință președintelui Academiei de Științe, acad. Ion Tighineanu și considerație distinșilor colegi pentru frumosul prilej de a se afla în incinta Academiei. Directorul consideră că sunt premise bune pentru ca acest Acord să fie acoperit de conţinut temeinic şi să-și justifice realmente menirea, luând în considerare experiența Academiei de Științe, dar și a comunității științifice, în general. Irina Costantinova crede cu fermitate că acesta este un Acord care va permite dezvoltarea unei colaborări fructuoase pe dimensiunea cercetării, importantă atât pentru instituțiile de cercetare de la Chișinău, cât și pentru Găgăuzia.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM