Academia de Științe a semnat un Acord de colaborare cu Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene

2019-12-26
 

Academia de Științe a Moldovei a semnat un Acord de colaborare cu Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene (USPEE) „Constantin Stere”. Documentul a fost semnat la 26 decembrie 2019, de către președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și rectorul USPEE, dr.hab., prof. Gheorghe Avornic.

Rectorul USPEE a fost însoțit de trei prorectori ai instituției – dr. Valentina Coptileț, dr. Vadim Gavriluță, dr. Aliona Lâsâi.

Academia de Științe a fost reprezentată de trei vicepreședinți ai AȘM – acad. Boris Gaină, coordonator al Secției științe ale vieții, m.c. Svetlana Cojocaru, coordonator al Secției științe exacte și inginerești, m.c. Victor Moraru, coordonatori al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte, secretarul științific general al AȘM, dr.hab. Liliana Condraticova și viceconducătorul Secției științe exacte și inginerești, dr.hab. Veaceslav Ursachi.

Scopul Acordului este de a pune bazele unor relaţii de cooperare reciproc avantajoase în domeniile academic, ştiinţific şi cultural, precum şi de a stabili domeniile de cercetare în care părţile doresc să colaboreze pe viitor pentru beneficiul comun. Domeniile de cooperare între USPEE „Constantin Stere” și AŞM includ schimbul de experiență, publicaţii comune, participarea la programe academice şi proiecte comune de cercetare.

În vederea realizării obiectivelor prevăzute de prezentul Acord, părțile își propun inițierea unor proiecte de cercetare în domeniile stabilite de comun acord în conformitate cu procedurile şi aşteptările fiecărei părți; sprijin reciproc în desfăşurarea activităţilor de cercetare de interes comun; schimbul de cărţi, publicaţii ştiinţifice, informaţii privind seminariile şi conferinţele şi orice alte informaţii de interes comun. Totodată, instituțiile vor participa la elaborarea și promovarea unor publicaţii comune în ediții naționale și internaționale.

„Sunt convins că acest Acord va oferi noi oportunități, vom avea posibilitatea să aplicăm, împreună cu Academia, iar Academia la rândul ei – cu USPEE, la diferite proiecte, nu neapărat la cele care sunt finanțate de structuri europene sau cele oficiale ale statului. Putem să aplicăm la un șir de alte entități”, a punctat rectorul USPEE, specificând că actualmente instituția universitară are în derulare un proiect finanțat de Regina Suediei și câteva proiecte finanțate direct de universitățile din țările Scandinave. „Acolo unde ai o relație frumoasă, unde ești respectat, lumea te consideră ca fiind parte din comunitatea științifică, iar roadele vin garantat, pentru că există încrederea în cei cu care colaborează. O să ne susțină și financiar, ceea ce nu este puțin important. Pentru publicații, activități, conferințe sunt necesari bani, și dacă acești bani sunt, poți face lucruri serioase. Eu asta îmi doresc și sper ca în 2020 o să reușim”, a relevat cu optimism rectorul USPEE.

La rândul său, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a reiterat necesitatea conjugării eforturilor cu colegii de la Universitate, specificând că anume colaborarea la nivel național, regional, internațional deschide noi oportunități pentru cercetători. „Și de fapt, este o șansă pentru noi, o șansă de a supraviețui în lumea aceasta, ești pus în situația în care trebuie să fii competitiv. Într-o țară mică, cu o piață foarte mică, cu resurse destul de modeste, sigur că nu este simplu, dar, dacă reușești să te integrezi și să lucrezi în rețele sau consorții cu echipe puternice, cu experiență, aceasta poate aduce excelența și în instituția dată”, a declarat președintele AȘM, remarcând că este impresionat de succesele pe care le-a obținut USPEE, anume la promovarea colaborărilor internaționale, exemplu elocvent fiind deschiderea recentă a Centrului chinez, experiența dată fiind foarte utilă. În context, președintele Tighineanu a precizat că și Academia de Științe, de asemenea, are o experiență în promovarea colaborărilor internaționale, forul științific suprem fiind de fapt acea locomotivă care a ajutat Republicii Moldova să se asocieze la programele europene, drept pentru care participarea Republicii Moldova, participarea comunității științifice la aceste programe a fost destul de bună. „Acum vor demara negocierile pentru a ne asocia la următorul program și chiar dacă deja MECC este responsabil, noi toți dorim succes acestui proces, fiindcă prin internaționalizarea științei noi vom avea șanse să menținem un nivel înalt al cercetării științifice, să asigurăm excelența în cercetarea științifică. Orice izolare va fi fatală pentru noi. Eu aș spune că noi suntem sortiți colaborării”, a menționat academicianul, subliniind că semnarea Acordului între AȘM și USPEE este un pas logic și cu siguranță va deschide noi oportunități. „Eu aștept și un efect sinergic în rezultatul acestei interacțiuni dintre instituțiile noastre și sunt sigur că vom iniția proiecte comune atât la nivel național, cât și vom reuși să câștigăm granturi din afară, fiindcă pe intern susținerea financiară este destul de modestă”, a conchis președintele Tighineanu.

Reprezentanții universitari au exprimat onoarea de a semna un acord cu Academia de Științe. Totodată, documentul semnat responsabilizează instituția, iar conducerea acesteia promit să facă față tuturor angajamente asumate. În contextul Sărbătorilor de iarnă, părțile și-au dorit în Noul An multă sănătate și multe realizări.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM