Academia de Științe a Moldovei își restabilește încrederea societății (sondajul sociologic Vox Populi „Anul 2019 în opinia populației din Republica Moldova”)

2020-01-17

 A devenit deja un deziderat bine știut că pentru a iniția procese de schimbare cu succes – fie la nivel de fiecare persoană în parte, fie la rang de instituție sau colectiv – nu este suficient să așteptăm ziua de luni, o anumită dată calendaristică sau să vină un an nou. Adevărul e că sunt necesare și importante dorința de a produce aceste transformări, gradul de implicare a fiecărui în parte, responsabilitatea asumată pentru aceste schimbări și înnoiri.

Și cum la fiecare sfârșit de an, când facem bilanțurile activității pentru a veni cu pronosticuri pentru anul care vine, ne adresăm și noi o întrebare firească – oare ce a însemnat pentru Academia de Științe a Moldovei anul 2019?

În acest context, la compartimentul încredere a societății, care are o deosebită valoare și, din păcate, ultima vreme a fost zdruncinată temeinic de mai multe circumstanțe, avem un mesaj îmbucurător pentru membrii corpului academic. Pe fundalul mai multor probleme și deficiențe legate de desfășurarea concursului de proiecte științifice, dezbaterea publică a unor acte legislative (cea mai recentă fiind metodologia finanțării instituționale), când este pusă sub semnul întrebării continuarea cercetărilor pe anumite direcții științifice și, în general, dezvoltarea științei în țară, sondajul realizat și publicat la 16 ianuarie 2020 de către Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova „Anul 2019 în opinia populației din Republica Moldova” scoate în evidență o susţinere apreciabilă a AȘM din partea societății.

Astfel, potrivit sondajelor sociologice care reprezintă barometrul societății, în Academia de Științe a Moldovei au încredere 33% din populație. Academia de Științe a Moldovei se poziționează pe locul șase al încrederii populației (din cele 17 trepte), în top ajungând Biserica, Președintele țării, Primăria, mass-media și armata. Pentru comparație, același sondaj indică că 32% de populație au încredere în poliție, 31% – în Guvern, 28% – în Sindicate, 27% – în Comisia Electorală Centrală, 26% – în organizațiile internaționale cu sediul în Republica Moldova, 24% – în organizațiile neguvernamentale, 22% – în Parlamentul țării, 20% – în sistemul bancar, 17% – în justiție, 14% – în partidele politice și 12% – în Patronate.

Este un rezultat ce ne inspiră optimism și totodată ne provoacă să consolidăm în continuare comunitatea științifică, să depunem în comun maxime eforturi pentru a restabili imaginea pozitivă, bunul nume al unei instituții de prestigiu care poartă cu demnitate numele de Academia de Științe a Moldovei.

Pe durata anului 2019, Academia de Științe, în calitate de consultant strategic al Guvernului, și-a exercitat pe deplin misiunea de a se expune asupra calității cercetărilor efectuate de întreaga comunitate științifică prin organizarea în premieră a audierilor publice ale rapoartelor științifice asupra rezultatelor obținute în cele cca 300 de proiecte, elaborarea Raportului asupra stării științei, manifestând și promovând o deschidere maximă a comunității științifice față de problemele societății. Forul științific a fost cel care a avut misiunea de a stimula creația științifică și culturală, inclusiv prin desfășurarea la AȘM a concursului „Premiul pentru realizări științifice de valoare”, organizarea diverselor evenimente științifice (prelegeri publice, conferințe științifice, expoziții ale tinerilor cercetători, expoziții de carte, fotografie, artă plastică etc.).

Recent, la Academia de Științe au fost lansate patru platforme de comunicare științifică – „Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu” (coordonator m.c. Maria Nedealcov), „Securitatea economică, migrația și transformările demografice” (coordonatori acad. Grigore Belostecinic și m.c. Alexandru Stratan), „Accidente vascular cerebrale” (coordonator acad. Stanislav Groppa) şi „Securitatea și Siguranța Alimentelor” (coordonator dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza).
Per ansamblu, schimbările pozitive ale imaginii Academiei de Științe a Moldovei vor deveni un indicator valoros pentru creșterea încrederii societății în acest înalt for științific.

* Studiul sociologicVox Populi – ianuarie 2020 „Anul 2019 în opinia populației din Republica Moldova”, a fost inițiat și desfășurat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova și este dedicat cercetării interdependenței proceselor economice, politice și sociale în țară, precum și a factorilor sociali cu impact asupra comportamentului electoral al cetățenilor.

Cercetările de teren, realizate în cadrul sondajului Vox Populi – ianuarie 2020 „Anul 2019 în opinia populației din Republica Moldova”, au fost efectuate în perioada 02-13 ianuarie 2020, pe un eșantion de 1189 de respondenți din 83 de localități, reprezentativ pentru populația adultă a Republicii Moldova, exclusiv regiunea transnistreană, cu o eroare maximală de + 3,0%.

Dr. hab. Liliana Condraticova