Audieri publice la Secţia Ştiinţe ale Vieţii

În conformitate cu art. 78 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004, republicat în Monitorul Oficial al RM nr. 58-66/131 din 23.02.2018, secțiile de științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat.

Audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare au loc în corespundere cu Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, aprobată de ANCD prin Ordinul nr. 46 din 16.10.2018, în coordonare cu AȘM, cu modificările ulterioare, și cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare, aprobate prin Hotărârea Prezidiului AȘM, în coordonare cu ANCD.

Orarul audierilor publice din 11-17 aprilie 2019 poate fi accesat aici.

Graficul audierilor publice (ale rapoartelor pe proiectele de cercetare și de mobilitate finalizate în anul 2019) programate pentru 14 noiembrie 2019 poate fi accesat aici

 

Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.02 și 50.07   Materiale, tehnologii și produse inovative

16.04 și 80.07   Sănătate și biomedicină

16.05 și 51.07   Biotehnologii 

Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018

Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018

Proiecte din cadrul programelelor bilaterale și multilaterale

Proiecte comune de cercetare între Academia de Știință a Moldovei și Ucraina 2017-2018

Proiecte din cadrul programului de colaborare multilaterală ”Water works 2014 JPI ERA – NET Cofund”

Inițiative comune de cercetare-dezvoltare STCU, 2017-2019

Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anii 2017-2018

 

Decizile Secţiei asupra rezultatelor proiectelor examinate sunt formulate în Procesul verbal nr.4 (pentru domeniul ştiinţelor biologice şi ştiinţelor agricole) şi în Procesul verbal nr.5 (pentru ştiinţele medicale) al AG a Secţiei Ştiinţe ale Vieţii.