Programe de stat


Asigurarea competitivitătii produselor industriale in constructia de maşini in baza inovatiilor, Know-How, materialelor noi şi tehnologiilor avansate
 
Cercetări fundamentale şi elaborări de materiale şi dispozitive pentru aplicaţii fotonice şi optoelectronice
 
Crearea, multiplicarea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de plante cu o productivitate şi rezistentă sporită
 
Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale
 
Elaborarea şi implementarea sistemului de agricultură ecologică
 
Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de imbunătătire a calitătii vietii in contextul SCERS, Programul National “Satul Moldovenes
 
Elaborarea suportului ştiintifico-tehnologic al societătii informationale in Republica Moldova
 
Elaborarea tehnologiei de producere şi utilizare a surselor energetice renovabile in baza materiei prime şi deşeurilor agricole
 
Ingineria şi tehnologiile electronice în relansarea economiei
 
Integrarea ştiintei şi invătămintului superior
 
Nanotehnologii, materiale noi multifunctionale şi microsisteme electronice
 
Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obtinerea produselor noi
 
Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecintelor calamitătilor naturale (seceta, ingheturi, etc.) asupra plantelor de cultură
 
Raport privind rezultatele ştiinţifice principale obţinute în anul 2008 în urma realizării proiectelor din cadrul programelor de stat în sfera ştiinţei şi inovării
 
Tehnologii de prelucrare a materiei prime agricole şi de păstrare a productiei agroalimentare cu consum redus de energie