Secţia Umanistice şi Arte


Adresa:  Bd. Ştefan cel Mare 1, MD-2001, Chişinău
Telefon:  (+ 373 22) 27 40 36
Fax:  (+ 373 22) 27 40 36
E-mail:  [email protected]
Conducător:  Roşca Alexandru    acad.
Adjunct:  Jarcutchi Ion  dr.  

Membrii secţiei

Institute

Rapoarte de activitate

Audieri publice