Monitorizarea Codului cu privire la știință și inovare


Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 59 din 04 februarie 2016 cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2016, Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă iniţierea procesului de monitorizare a Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, în scopul stabilirii gradului de executare a acesteia.

Pentru eficientizarea procesului de monitorizare a Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor. Chestionarul privind evaluarea procesului de implementare a Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldovanr. 259-XV din 15 iulie 2004, sunt anexate aici : "Chestionar"

Persoane responsabile de monitorizare:

Mem. Cor. GUCEAC Ion, Vicepreședinte al AȘM 

Angela BELINSCHI, tel. (022) 27 12 74, e-mail: [email protected]

Sugestiile şi propunerile părţilor interesate pe marginea Codului cu privire la știință și inovare pot fi expediate la adresa poştală: Ştefan cel Mare 1, Academia de Ştiinţe a Moldovei, sau la adresa electronică: [email protected] până la data de 20 mai 2016.