Постановления Ассамблеи


Дата № документа Наименование административного документа Приложения
2016-03-10 XX/3 Cu privire la demisia dlui acad. Stanislav GROPPA din funcția de vicepreședinte al AȘM     Cкачать  
2016-03-10 XX/2 Cu privire la autorizarea transmiterii în gestiune economică a unor imobile cu terenul aferent la bilanţul contabil al Universităţii AŞM    Cкачать  
2016-03-10 XX/1 Cu privire la Raportul privind rezultatele activității în sfera științei și inovării din țară și activitatea subdiviziunilor Academiei de Științe a Moldovei în anul 2015    Cкачать  
2014-04-17 XVIII/1 Cu privire la alegerea dlui academician Gheorghe Duca în postul de preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2014-03-27 XVII/1 Cu privire la aprobarea Raportului despre activitatea economico-financiară, managerială şi rezultatele principale obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2013    Cкачать  
2013-03-12 XV/7 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2013-2016    Cкачать  
2013-03-12 XV/5 Cu privire la alegerea reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice în componenţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM    Cкачать  
2013-03-12 XV/4 Cu privire la confirmarea în funcţie a coordonatorilor secţiilor de ştiinţe ale AŞM    Cкачать  
2013-03-12 XV/3 Cu privire la alegerea dlui mem. cor. Ion Guceac în funcţie de secretar ştiinţific general al AŞM    Cкачать  
2013-03-12 XV/2 Cu privire la alegerea dlui acad. Ion Tighineanu în funcţie de prim-vicepreşedinte al AŞM    Cкачать  
2013-03-12 XV/1 Cu privire la realizările ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2012, şi activitatea managerială şi economico-financiară a Consiliului Suprem pentru Şti    Cкачать  
2011-03-10 XIII/3 Cu privire la lichidarea Centrului de Instruire Universitara, Postuniversitara si Perfectionare al ASM    Cкачать  
2011-03-10 XIII/2 Cu privire la abrogarea Regulamentului Agentiei pentru Inovare si Transfer Tehnologic    Cкачать  
2011-03-10 XIII/1 Cu privire la activitatea manageriala si economico-financiara a Consiliului Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica si realizarile stiintifice principale, obtinute in sfera stiintei si inovari    Cкачать  
2010-03-04 XII/1 Cu privire la activitatea manageriala si economico-financiara a CSSDT al ASM si realizarile stiintifice obtinute in sfera stiintei si inovarii in anul 2009    Cкачать  
2009-09-15 XI/1 Cu privire la situatia de criza socio-economica din tara    Cкачать Приложения 1
 
2009-02-19 X/2 Cu privire la alegerea reprezentantului CNAA în componenţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M.    Cкачать  
2009-02-19 X/1 Cu privire la activitatea CSŞDT al A.Ş.M., finanţarea şi utilizarea mijloacelor publice, realizarea cercetărilor ştiinţifice şi a transferului tehnologic al organizaţiilor din sfera ştiinţ    Cкачать  
2008-12-11 IX/8 Cu privire la alegerea reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice în componenţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-12-11 IX/7 Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-12-11 IX/6 Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2008-12-11 IX/5 Cu privire la alegerea dlui doctor habilitat Ion Guceac în postul de secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2008-12-11 IX/4 Cu privire la alegerea dnei doctor habilitat Mariana Şlapac în postul de vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2008-12-11 IX/3 Cu privire la alegerea dlui membru corespondent Ion Tighineanu în postul de vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2008-12-11 IX/2 Cu privire la alegerea dlui acad. T. Furdui în postul de prim-vicepreşedinte al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-12-11 IX/1 Cu privire la alegerea reprezentanţilor Secţiilor de ştiinţe în componenţa Asambleei A.Ş.M.    Cкачать  
2008-02-21 VII/1 Cu privire la alegerea dlui academician Gheorghe Duca în postul de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2008-01-24 VI/3 Cu privire la modificarea Statutului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea nr. 2 a Asambleei Academiei de Ştiinţe din 29 octombrie 2004    Cкачать  
2008-01-24 VI/2 Cu privire la finanţarea ştiinţei şi utilizarea mijloacelor publice în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2007    Cкачать  
2008-01-24 VI/1 Cu privire la activitatea CSŞDT şi realizarea activităţilor de cercetare şi inovare în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2007    Cкачать  
2007-02-15 V/2 Cu privire la finantarea stiintei si valorificarea mijloacelor publice in sfera stiinței si inovarii in anul 2006    Cкачать  
2007-02-15 V/1 Cu privire la rezultatele stiintifice principale, obtinute in sfera stiintei si inovarii in anul 2006, si obiectivele strategice ale dezvoltarii sferei stiintei si inovarii in anul 2007    Cкачать Приложения 1