Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.03 și 58.07 Eficiența energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 15.817.03.02AElaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie   Descarcă Dr. Tîrşu MihaiInstitutul de Energetica Aviz 1
 
2 15.817.03.01F Elaborarea mecanismelor de sporire a securităţii energetice a ţării bazate pe promovarea tehnologiilor energetice adaptive   Descarcă Dr. hab. Berzan VladimirInstitutul de Energetica Aviz 1
 
3 15.817.03.01ACătre o autonomie energetică a Republicii Moldova   Descarcă Dr. Ion StratanUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1