Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.05 și 51.07 Biotehnologii


Nr.
o/n
Cipher
project
Title of the project Project
director
The executor
organization
Raport/
Aviz
1 15.817.05.02FSubstanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii   Download Dr. hab. Crivoi AureliaState University of Moldova Notice 1
 
2 15.817.05.01FStresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină   Download Acad. Rudic ValeriuInstitute of Microbiology and Biotechnology Notice 1
 
3 15.817.05.17APotențialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanți organici persistenți   Download Dr. Corcimaru SergheiInstitute of Microbiology and Biotechnology Notice 1
 
4 15.817.05.05FPrincipii biotehnologice de studiu al interacțiunii dintre plantele de cultură și agenții virali    Download Dr. Andronic LarisaInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
5 15.817.05.06FElaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor ecologic inofensive de protective integrată a culturilor agricole   Download Dr. hab. Voloșciuc LeonidInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
6 15.817.05.07FFormarea sindromului C4 la C4 și C3 plante: analiza structurală, funcțională și moleculară   Download Dr. hab. Balaur NicolaeInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
7 15.817.05.08FEvaluarea mecanismelor de formare a rezistenţei complexe a plantelor la factorii nefavorabili (secetă, arșiță, răcire, dezechilibru nutritiv) şi fundamentarea metodelor de inducere a cros-tole   Download Dr. hab. Ştefîrţă AnastasiaInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
8 15.817.05.09FElaborarea tehnologiilor inovaționale de reglare a unor specii dăunătoare prin valorificarea potențialului entomoacarifaunei benefice și aplicarea procedeelor bioraționale de protecție a plant   Download Dr. Batco MihailInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
9 15.817.05.10FTehnologii de diagnostic molecular al fitopatogenilor    Download Dr. Tumanova LidiaInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
10 15.817.05.11FSisteme de inducere a variabilităţii şi rezistenţei plantelor, procedee tehnologice de sporire a productivităţii culturilor agricole   Download Dr. hab. Botnari VasileInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
11 15.817.05.07AElaborarea tehnologiilor inofensive de protecție integrată a plantelor prin utilizarea substanțelor biologic active în controlul impactului insectelor dăunătoare și a agenților patogeni   Download Dr. hab. Voineac VasileInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
12 15.817.05.08AOrganizarea genetico-ecologică a caracterelor valoroase complexe (rezidență, productivitate, calitate) la culturile păioase, leguminoase, legumicole; crearea și reproducerea soiurilor performan   Download Dr. hab. Lupașcu GalinaInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
13 15.817.05.09AValorificarea plantelor medicinale pentru menținerea, fortificarea sănătății prin crearea de soiuri, tehnologii de cultivare și extinderea sortimentului de specii cultivate cu calitate superioar   Download Dr. hab. Gonceariuc MariaInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
14 15.817.05.10AStudiul structurii chimice și activității biologice a bioreglatorilor de origine vegetală nativi și imobilizați de polimeri de suport pentru utilizarea în tehnologiile de cultivare a plantelor    Download Dr. Ivanova RaisaInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
15 15.817.05.11AEstimarea rolului agenților biologici în reglarea densității organismelor dăunătoare și elaborarea bazelor metodologice de aplicare în agrocenozele culturilor de cîmp   Download Dr. hab. Nastas TudorInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
16 15.817.05.12AStudiul particularităților creșterii, fructificării și proceselor de maturarea fructelor de păr în perioada de păstrare îndelungată   Download Dr. hab. Bujoreanu NicolaeInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
17 15.817.05.13AInfluența proceselor de inițiere și reglare a transformărilor speciilor reactive de oxigen (SRO) asupra proceselor de dezvoltare și rezistență a plantelor față de factorii de stres abiotic    Download Dr. hab. Dascaliuc AlexandruInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
18 15.817.05.14AIdentificarea factorilor de risc fitosanitar și optimizarea metodelor de prognoză a organismelor dăunătoare în sistemele de protecție integrală a culturilor agricole   Download Dr. hab. Todiraș VladimirInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
19 15.817.05.15AElaborarea și managementul Sistemului național de conservare a agrobiodiversității vegetale pentru agricultură și securitatea alimentară a Republicii Moldova   Download Dr. Ganea AnatolieInstitute of Genetics, Physiology and Protection of Plants Notice 1
 
20 15.817.05.13FMonitorizarea fertilităţii solului şi productivităţii culturilor de cîmp sub influenţa sistemelor de fertilizare şi a modului de folosire a ecosistemelor naturale în experienţa de staţionar   Download Dr. Indoitu DumitruState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
21 15.817.05.14FÎmbinarea acţiunii mutaţiilor genice şi genomale în vederea sporirii calităţii bobului şi efectului de heterozis la porumb   Download Dr . hab. Palii AndreiState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
22 15.817.05.25AElaborarea elementelor de bază ale tehnologiei culturii cătinei albe în Moldova   Download Dr. hab. Cimpoieș GheorgheState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
23 15.817.05.26ADezvoltarea capacității de sporire a calității biocombustibililor solizi în acord cu practicile și politicile de dezvoltare a securității energetic și a agriculturii durabile   Download Dr. hab. Marian GrigoreState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
24 15.817.05.27ACercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi promovării agriculturii durabil   Download Dr. Andriucă ValentinaState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
25 15.817.05.28AElaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de cîmp în cadrul agriculturii conservative   Download Dr. Burdujan VictorState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
26 15.817.05.29APerfecţionarea tehnologiilor de întreţinere a livezilor de cireş şi măr, elaborarea tehnicilor de formare a calităţii fructelor competitive pe plan European   Download Dr. hab. Balan ValerianState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
27 15.817.05.30AArgumentarea şi asigurarea unor standarde superioare la creşterea animalelor şi calitatea produselor animaliere prin utilizarea aditivilor fuajeri   Download Dr. Caisîn LarisaState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
28 15.817.05.31ADezvoltarea durabilă a spaţiului rural al Republicii Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană   Download Dr. hab. Cimpoieș DragoșState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
29 15.817.05.21AAmeliorarea, conservarea și management a resurselor genetice acvatice; perfecţionarea bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemului de protecţie a peştilor   Download Dr. Curcubet GalinaBranch in Chisinau of State Enterprise Notice 1
 
30 15.817.05.05AElaborarea mijloacelor tehnice pentru eficientizarea proceselor tehnologice în sectorul agroalimentar   Download Dr. Molotcov IuriiInstitute of Agricultural Technique “Mecagro” Notice 1
 
31 15.817.05.06AElaborarea mijloacelor tehnice de protecţie a plantelor pentru tehnologii conservative   Download Dr. Pasat IgorInstitute of Agricultural Technique “Mecagro” Notice 1
 
32 15.817.05.24ACrearea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi de culturi de cîmp, adaptaţi la condiţiile stresante de mediu, producerea de seminţe primare şi perfecţionarea tehnologiilor de soi ale plantel   Download Dr. Vozian ValeriuResearch Institute for Field Crops “Selection” Notice 1
 
33 15.817.05.12FManagementul durabil a ecosistemelor agricole cu culturi de cîmp pe cernoziomul tipic din RM   Download Dr. hab. Boincean BorisResearch Institute for Field Crops “Selection” Notice 1
 
34 15.817.05.22ACrearea şi implementarea în producere a hibrizilor competitivi de porumb pentru toate zonele favorabile de cultivare a porumbului cu adaptabilitate înaltă la factorii abiotici şi biotic   Download Dr. Maticiuc VasileInstitute of Plant Industry „Porumbeni” Notice 1
 
35 15.817.05.23AElaborarea algoritmului de evaluare а rezistenţei la secetă a formelor de porumb prin diagnosticarea fiziologico-biochimică în condiţiile RM   Download Dr. Rotari EugenInstitute of Plant Industry „Porumbeni” Notice 1
 
36 15.817.05.02ATehnologii moderne, soiuri pomicole şi bacifere orientate spre producţie durabilă şi securitatea alimentară   Download Dr. hab. Dadu ConstantinInstitute of Food Technologies Notice 1
 
37 15.817.05.03ADezvoltarea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare indigene în asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor   Download Dr. Iorga EugenInstitute of Food Technologies Notice 1
 
38 15.817.05.04ACrearea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de culturi legumicole şi cartof, perfecţionarea elementelor tehnologice de producere şi condiţionare a legumelor în cultura convenţională şi    Download Dr. Iliev PetruInstitute of Food Technologies Notice 1
 
39 15.817.05.32ATehnologii inovative în viticultură şi vinificaţie-siguranţa alimentară a produselor viti-vinicole   Download Dr. hab. Soldatenco EugeniaInstitute of Food Technologies Notice 1
 
40 15.817.05.18AElaborarea şi implementarea sistemului cadru pentru asigurarea optimizării procesului de prevenire, reducere şi monitorizare a eroziunii solurilor pe bazine de recepţie   Download Dr. Kuharuk EcaterinaInstitute of Pedology and Agrochemistry „N. Dimo” Notice 1
 
41 15.817.05.20AEvaluarea şi optimizarea regimurilor nutritive a solurilor prin aplicarea îngrăşămintelor minerale şi deşeurilor organogene noi pentru majorarea producţiei vegetale în agricultura durabilă   Download Dr. Lungu VasileInstitute of Pedology and Agrochemistry „N. Dimo” Notice 1
 
42 15.817.05.33AStudierea proceselor pedogenetice în solurile irigate, monitorizarea, prognozarea evoluției și elaborarea măsurilor pedoameliorative de refacere și sporire a fertilității lor   Download Dr. Filipciuc VladimirInstitute of Pedology and Agrochemistry „N. Dimo” Notice 1
 
43 15. 817.05.01AAsigurarea suportului științific la competitivitatea producțiilor zootehnice prin valorificarea biotehnologiilor în ameliorare, nutriție, reproducție și asanarea animalelor autohtone și de imp   Download Dr. hab. Focșa ValentinInstitutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară Notice 1
 
44 15.817.05.03FRezistența florii-soarelui (Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.): mecanisme genetico-moleculare și fiziologice   Download Acad. Maria DucaUniversity of the Academy of Sciences of Moldova Notice 1