Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.05 și 51.07 Biotehnologii


Шифр
проекта
Название проекта Директор
проекта
Организация
исполнитель
Raport/
Aviz
1 15.817.05.02FSubstanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii   Cкачать Dr. hab. Crivoi AureliaГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
2 15.817.05.01FStresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină   Cкачать Acad. Rudic ValeriuИнститут микробиологии и биотехнологии Уведомление 1
 
3 15.817.05.17APotențialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanți organici persistenți   Cкачать Dr. Corcimaru SergheiИнститут микробиологии и биотехнологии Уведомление 1
 
4 15.817.05.05FPrincipii biotehnologice de studiu al interacțiunii dintre plantele de cultură și agenții virali    Cкачать Dr. Andronic LarisaИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
5 15.817.05.06FElaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor ecologic inofensive de protective integrată a culturilor agricole   Cкачать Dr. hab. Voloșciuc LeonidИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
6 15.817.05.07FFormarea sindromului C4 la C4 și C3 plante: analiza structurală, funcțională și moleculară   Cкачать Dr. hab. Balaur NicolaeИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
7 15.817.05.08FEvaluarea mecanismelor de formare a rezistenţei complexe a plantelor la factorii nefavorabili (secetă, arșiță, răcire, dezechilibru nutritiv) şi fundamentarea metodelor de inducere a cros-tole   Cкачать Dr. hab. Ştefîrţă AnastasiaИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
8 15.817.05.09FElaborarea tehnologiilor inovaționale de reglare a unor specii dăunătoare prin valorificarea potențialului entomoacarifaunei benefice și aplicarea procedeelor bioraționale de protecție a plant   Cкачать Dr. Batco MihailИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
9 15.817.05.10FTehnologii de diagnostic molecular al fitopatogenilor    Cкачать Dr. Tumanova LidiaИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
10 15.817.05.11FSisteme de inducere a variabilităţii şi rezistenţei plantelor, procedee tehnologice de sporire a productivităţii culturilor agricole   Cкачать Dr. hab. Botnari VasileИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
11 15.817.05.07AElaborarea tehnologiilor inofensive de protecție integrată a plantelor prin utilizarea substanțelor biologic active în controlul impactului insectelor dăunătoare și a agenților patogeni   Cкачать Dr. hab. Voineac VasileИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
12 15.817.05.08AOrganizarea genetico-ecologică a caracterelor valoroase complexe (rezidență, productivitate, calitate) la culturile păioase, leguminoase, legumicole; crearea și reproducerea soiurilor performan   Cкачать Dr. hab. Lupașcu GalinaИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
13 15.817.05.09AValorificarea plantelor medicinale pentru menținerea, fortificarea sănătății prin crearea de soiuri, tehnologii de cultivare și extinderea sortimentului de specii cultivate cu calitate superioar   Cкачать Dr. hab. Gonceariuc MariaИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
14 15.817.05.10AStudiul structurii chimice și activității biologice a bioreglatorilor de origine vegetală nativi și imobilizați de polimeri de suport pentru utilizarea în tehnologiile de cultivare a plantelor    Cкачать Dr. Ivanova RaisaИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
15 15.817.05.11AEstimarea rolului agenților biologici în reglarea densității organismelor dăunătoare și elaborarea bazelor metodologice de aplicare în agrocenozele culturilor de cîmp   Cкачать Dr. hab. Nastas TudorИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
16 15.817.05.12AStudiul particularităților creșterii, fructificării și proceselor de maturarea fructelor de păr în perioada de păstrare îndelungată   Cкачать Dr. hab. Bujoreanu NicolaeИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
17 15.817.05.13AInfluența proceselor de inițiere și reglare a transformărilor speciilor reactive de oxigen (SRO) asupra proceselor de dezvoltare și rezistență a plantelor față de factorii de stres abiotic    Cкачать Dr. hab. Dascaliuc AlexandruИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
18 15.817.05.14AIdentificarea factorilor de risc fitosanitar și optimizarea metodelor de prognoză a organismelor dăunătoare în sistemele de protecție integrală a culturilor agricole   Cкачать Dr. hab. Todiraș VladimirИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
19 15.817.05.15AElaborarea și managementul Sistemului național de conservare a agrobiodiversității vegetale pentru agricultură și securitatea alimentară a Republicii Moldova   Cкачать Dr. Ganea AnatolieИнститут генетики, физиологии и защиты растений Уведомление 1
 
20 15.817.05.13FMonitorizarea fertilităţii solului şi productivităţii culturilor de cîmp sub influenţa sistemelor de fertilizare şi a modului de folosire a ecosistemelor naturale în experienţa de staţionar   Cкачать Dr. Indoitu DumitruГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
21 15.817.05.14FÎmbinarea acţiunii mutaţiilor genice şi genomale în vederea sporirii calităţii bobului şi efectului de heterozis la porumb   Cкачать Dr . hab. Palii AndreiГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
22 15.817.05.25AElaborarea elementelor de bază ale tehnologiei culturii cătinei albe în Moldova   Cкачать Dr. hab. Cimpoieș GheorgheГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
23 15.817.05.26ADezvoltarea capacității de sporire a calității biocombustibililor solizi în acord cu practicile și politicile de dezvoltare a securității energetic și a agriculturii durabile   Cкачать Dr. hab. Marian GrigoreГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
24 15.817.05.27ACercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi promovării agriculturii durabil   Cкачать Dr. Andriucă ValentinaГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
25 15.817.05.28AElaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de cîmp în cadrul agriculturii conservative   Cкачать Dr. Burdujan VictorГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
26 15.817.05.29APerfecţionarea tehnologiilor de întreţinere a livezilor de cireş şi măr, elaborarea tehnicilor de formare a calităţii fructelor competitive pe plan European   Cкачать Dr. hab. Balan ValerianГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
27 15.817.05.30AArgumentarea şi asigurarea unor standarde superioare la creşterea animalelor şi calitatea produselor animaliere prin utilizarea aditivilor fuajeri   Cкачать Dr. Caisîn LarisaГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
28 15.817.05.31ADezvoltarea durabilă a spaţiului rural al Republicii Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană   Cкачать Dr. hab. Cimpoieș DragoșГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
29 15.817.05.21AAmeliorarea, conservarea și management a resurselor genetice acvatice; perfecţionarea bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemului de protecţie a peştilor   Cкачать Dr. Curcubet GalinaФилиал в Кишиневе государственного предприятия Уведомление 1
 
30 15.817.05.05AElaborarea mijloacelor tehnice pentru eficientizarea proceselor tehnologice în sectorul agroalimentar   Cкачать Dr. Molotcov IuriiИнститут сельскохозяйственной техники «Mecagro» Уведомление 1
 
31 15.817.05.06AElaborarea mijloacelor tehnice de protecţie a plantelor pentru tehnologii conservative   Cкачать Dr. Pasat IgorИнститут сельскохозяйственной техники «Mecagro» Уведомление 1
 
32 15.817.05.24ACrearea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi de culturi de cîmp, adaptaţi la condiţiile stresante de mediu, producerea de seminţe primare şi perfecţionarea tehnologiilor de soi ale plantel   Cкачать Dr. Vozian ValeriuНаучно-исследовательский институт полевых культур “Selecţia” Уведомление 1
 
33 15.817.05.12FManagementul durabil a ecosistemelor agricole cu culturi de cîmp pe cernoziomul tipic din RM   Cкачать Dr. hab. Boincean BorisНаучно-исследовательский институт полевых культур “Selecţia” Уведомление 1
 
34 15.817.05.22ACrearea şi implementarea în producere a hibrizilor competitivi de porumb pentru toate zonele favorabile de cultivare a porumbului cu adaptabilitate înaltă la factorii abiotici şi biotic   Cкачать Dr. Maticiuc VasileИнститут растениеводства «Porumbeni» Уведомление 1
 
35 15.817.05.23AElaborarea algoritmului de evaluare а rezistenţei la secetă a formelor de porumb prin diagnosticarea fiziologico-biochimică în condiţiile RM   Cкачать Dr. Rotari EugenИнститут растениеводства «Porumbeni» Уведомление 1
 
36 15.817.05.02ATehnologii moderne, soiuri pomicole şi bacifere orientate spre producţie durabilă şi securitatea alimentară   Cкачать Dr. hab. Dadu ConstantinИнститут пищевых технологий Уведомление 1
 
37 15.817.05.03ADezvoltarea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare indigene în asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor   Cкачать Dr. Iorga EugenИнститут пищевых технологий Уведомление 1
 
38 15.817.05.04ACrearea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de culturi legumicole şi cartof, perfecţionarea elementelor tehnologice de producere şi condiţionare a legumelor în cultura convenţională şi    Cкачать Dr. Iliev PetruИнститут пищевых технологий Уведомление 1
 
39 15.817.05.32ATehnologii inovative în viticultură şi vinificaţie-siguranţa alimentară a produselor viti-vinicole   Cкачать Dr. hab. Soldatenco EugeniaИнститут пищевых технологий Уведомление 1
 
40 15.817.05.18AElaborarea şi implementarea sistemului cadru pentru asigurarea optimizării procesului de prevenire, reducere şi monitorizare a eroziunii solurilor pe bazine de recepţie   Cкачать Dr. Kuharuk EcaterinaИнститут почвоведения и агрохимии имени Николае Димо Уведомление 1
 
41 15.817.05.20AEvaluarea şi optimizarea regimurilor nutritive a solurilor prin aplicarea îngrăşămintelor minerale şi deşeurilor organogene noi pentru majorarea producţiei vegetale în agricultura durabilă   Cкачать Dr. Lungu VasileИнститут почвоведения и агрохимии имени Николае Димо Уведомление 1
 
42 15.817.05.33AStudierea proceselor pedogenetice în solurile irigate, monitorizarea, prognozarea evoluției și elaborarea măsurilor pedoameliorative de refacere și sporire a fertilității lor   Cкачать Dr. Filipciuc VladimirИнститут почвоведения и агрохимии имени Николае Димо Уведомление 1
 
43 15. 817.05.01AAsigurarea suportului științific la competitivitatea producțiilor zootehnice prin valorificarea biotehnologiilor în ameliorare, nutriție, reproducție și asanarea animalelor autohtone și de imp   Cкачать Dr. hab. Focșa ValentinНаучно-практический нститут биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине Уведомление 1
 
44 15.817.05.03FRezistența florii-soarelui (Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.): mecanisme genetico-moleculare și fiziologice   Cкачать Acad. Maria DucaУниверситет Академии наук Молдовы Уведомление 1