Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018


Nr.
o/n
Cipher
project
Title of the project Project
director
The executor
organization
Raport/
Aviz
1 17.80012.02.04FCercetarea vegetației halofile din luncile râurilor din stînga Prutului de mijloc (r. Ungheni și Fălești) cu scop de evidențiere a unor suprafețe valoroase pentru instituirea a noi arii natura   Download Dr. Titica GhenadieBotanical Garden (Institute) Notice 1
 
2 17.80012.02.27FInvestigarea influenței radiației electromagnetice asupra proceselor biomoleculare în domeniul undelor terahertz și milimetrice   Download Dr. Ciobanu NelluState Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” Notice 1
 
3 17.80012.02.16FDiversitatea helmintofaunei amphibienilor din complexul Pelophylax esculenta (AMPHIBIA) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova   Download Dr. Gherasim ElenaInstitute of Zoology Notice 1
 
4 17.80012.04.33FEvaluarea spectrului aminoacizilor și a profilului mutațional-genetic în genele metabolismului Homocisteinei la copiii cu obezitate   Download Dr. Samohvalov ElenaScientific Research Institute in The Field of Mother and Child Health Care Notice 1
 
5 17.80012.04.26FNoi substanţe medicamentoase de perspectivă   Download Dr. Corețchi IanoșState Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” Notice 1
 
6 17.80012.51.23AProdus inovativ din lapte de capră cu proprietăţi biologice sporite   Download Dr. Popovici CristinaInstitute of Food Technologies Notice 1
 
7 17.80012.51.10AConservanţi naturali de origine cianobacteriană pentru păstrarea microorganismelor   Download Dr. Batîr LudmilaInstitute of Microbiology and Biotechnology Notice 1
 
8 17.80012.02.12FDesign-ul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi ai fierului cu tranziție de spin   Download Dr. Palamarciuc TatianaState University of Moldova Notice 1
 
9 17.80012.02.03FAlgoritmi de soluționare a problemelor de optimizare pe sisteme stochastice   Download Dr. Lazari AlexandruState University of Moldova Notice 1
 
10 17.80012.02.01FSisteme diferenţiale autonome şi aplicaţiile lor   Download Dr. Repeșco VadimState University from Tiraspol Notice 1
 
11 17.80012.02.24FStudiul proprietăților fizice ale pulberilor de Cu2ZnSn(S,Se)4 cu abatere de la stoichiometrie cu grad diferit al dezordinii structurale   Download Dr. Guc MaximInstitutute of Applied Physics Notice 1
 
12 17.80012.02.25FCreşterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăţilor lor fizice   Download Dr. Belevschi StanislavInstitutute of Applied Physics Notice 1
 
13 17.80012.02.05FDesignul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile   Download Dr. Croitor LiliaInstitutute of Applied Physics Notice 1
 
14 17.80012.50.22AElemente optice de difracție pentru protecția produselor economiei naționale   Download Dr. Iaseniuc OxanaInstitutute of Applied Physics Notice 1
 
15 16.80012.08.07AElaborarea unui ghid metodic privind crearea şi organizarea clasterelor în Republica Moldova   Download Dr. Victoria Iordachi Notice 1