Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018


Шифр
проекта
Название проекта Директор
проекта
Организация
исполнитель
Raport/
Aviz
1 17.80012.02.04FCercetarea vegetației halofile din luncile râurilor din stînga Prutului de mijloc (r. Ungheni și Fălești) cu scop de evidențiere a unor suprafețe valoroase pentru instituirea a noi arii natura   Cкачать Dr. Titica GhenadieБотанический Сад (Институт) Уведомление 1
 
2 17.80012.02.27FInvestigarea influenței radiației electromagnetice asupra proceselor biomoleculare în domeniul undelor terahertz și milimetrice   Cкачать Dr. Ciobanu NelluГосударственный Университет Медицины и Фармакологии им. Н.Тестимицану Уведомление 1
 
3 17.80012.02.16FDiversitatea helmintofaunei amphibienilor din complexul Pelophylax esculenta (AMPHIBIA) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova   Cкачать Dr. Gherasim ElenaИнститут зоологии Уведомление 1
 
4 17.80012.04.33FEvaluarea spectrului aminoacizilor și a profilului mutațional-genetic în genele metabolismului Homocisteinei la copiii cu obezitate   Cкачать Dr. Samohvalov ElenaИнститут охраны здоровья матери и ребенка Уведомление 1
 
5 17.80012.04.26FNoi substanţe medicamentoase de perspectivă   Cкачать Dr. Corețchi IanoșГосударственный Университет Медицины и Фармакологии им. Н.Тестимицану Уведомление 1
 
6 17.80012.51.23AProdus inovativ din lapte de capră cu proprietăţi biologice sporite   Cкачать Dr. Popovici CristinaИнститут пищевых технологий Уведомление 1
 
7 17.80012.51.10AConservanţi naturali de origine cianobacteriană pentru păstrarea microorganismelor   Cкачать Dr. Batîr LudmilaИнститут микробиологии и биотехнологии Уведомление 1
 
8 17.80012.02.12FDesign-ul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi ai fierului cu tranziție de spin   Cкачать Dr. Palamarciuc TatianaГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
9 17.80012.02.03FAlgoritmi de soluționare a problemelor de optimizare pe sisteme stochastice   Cкачать Dr. Lazari AlexandruГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
10 17.80012.02.01FSisteme diferenţiale autonome şi aplicaţiile lor   Cкачать Dr. Repeșco VadimГосударственный Университет в Тирасполе Уведомление 1
 
11 17.80012.02.24FStudiul proprietăților fizice ale pulberilor de Cu2ZnSn(S,Se)4 cu abatere de la stoichiometrie cu grad diferit al dezordinii structurale   Cкачать Dr. Guc MaximИнститут прикладной физики Уведомление 1
 
12 17.80012.02.25FCreşterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăţilor lor fizice   Cкачать Dr. Belevschi StanislavИнститут прикладной физики Уведомление 1
 
13 17.80012.02.05FDesignul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile   Cкачать Dr. Croitor LiliaИнститут прикладной физики Уведомление 1
 
14 17.80012.50.22AElemente optice de difracție pentru protecția produselor economiei naționale   Cкачать Dr. Iaseniuc OxanaИнститут прикладной физики Уведомление 1
 
15 16.80012.08.07AElaborarea unui ghid metodic privind crearea şi organizarea clasterelor în Republica Moldova   Cкачать Dr. Victoria Iordachi Уведомление 1