Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.00418.80.10AImplementarea metodelor de tratament terapeutic și endovascular în asistența de urgență a pacientului cu AVC ischemic   Descarcă Dr. Zota EremeiIMSP Institutul de Medicină Urgentă Aviz 1
 
2 17.00418.80.08AFactorii de risc pentru AVC specifici populaţiei Republicii Moldova, strategii de profilaxie primară şi secundară.   Descarcă Acad. Stanislav GroppaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
3 17.00418.80.05AEvaluarea gradului de conștientizare a populației privind riscurile asociate cu AVC   Descarcă Dr. hab. Friptuleac GrigoreAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
4 17.00418.80.06APrevenirea Accidentelor Vasculare Cerebrale prin modelarea la populație a unui comportament favorabil sănătății.   Descarcă Dr. Hab. Friptuleac Grigore (interimar)Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
5 17.00418.80.11AEvaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii.    Descarcă Dr. hab. Revenco NineliUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
6 17.00418.80.07AModelarea matematică a factorilor de risc și clusterizarea pacienților pentru managementul preventiv al AVC   Descarcă Dr. hab. Cojocaru SvetlanaInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1
 
7 17.00420.08.21ATerminologia economică ca suport științific în teoria securității economice a statului   Descarcă Acad. Grigore BelostecinicAcademia de Studii Economice a Moldovei Aviz 1
 
8 17.00420.08.18AEvaluarea sustenabilității sistemului național de pensii și identificarea soluțiilor de reformare în contextul asigurării securității economice și sociale a Republicii Moldova   Descarcă Dr. Oleg VerejanAcademia de Studii Economice a Moldovei Aviz 1
 
9 17.00420.08.03ADiagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi evaluarea progreselor în valorificarea oportunităţilor oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare (ZLS   Descarcă Dr. hab. Alexandru StratanInstitutul Naţional de Cercetări Economice Aviz 1
 
10 17.00420.08.04AStrategii de modernizare a sectorului zootehnic în contextul securității alimentare și integrării economice regionale.   Descarcă Dr. Baltag GrigoreUniversitatea Agrară de Stat din Moldova Aviz 1
 
11 17.00419.06.01FTraumă, strategii de supravețuire și probleme de reintegrare socială în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Cercetări în raioanele din centrul Republicii    Descarcă Dr. Cojocaru LudmilaUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
12 17.00419.06.02FFoametea organizată și represiunile pe motiv confesional în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova   Descarcă Dr. Pădureac LidiaUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Aviz 1
 
13 17.00419.06.03FDeportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, valorificări istoriografice   Descarcă dr. hab.Manolache Constantin Aviz 1