Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018


Nr.
o/n
Cipher
project
Title of the project Project
director
The executor
organization
Raport/
Aviz
1 17.00418.80.10AImplementarea metodelor de tratament terapeutic și endovascular în asistența de urgență a pacientului cu AVC ischemic   Download Dr. Zota EremeiNational Scientific-Practical Centre for Emergency Notice 1
 
2 17.00418.80.08AFactorii de risc pentru AVC specifici populaţiei Republicii Moldova, strategii de profilaxie primară şi secundară.   Download Acad. Stanislav GroppaState Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” Notice 1
 
3 17.00418.80.05AEvaluarea gradului de conștientizare a populației privind riscurile asociate cu AVC   Download Dr. hab. Friptuleac GrigoreNational Center of Public Health Notice 1
 
4 17.00418.80.06APrevenirea Accidentelor Vasculare Cerebrale prin modelarea la populație a unui comportament favorabil sănătății.   Download Dr. Hab. Friptuleac Grigore (interimar)National Center of Public Health Notice 1
 
5 17.00418.80.11AEvaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii.    Download Dr. hab. Revenco NineliState Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” Notice 1
 
6 17.00418.80.07AModelarea matematică a factorilor de risc și clusterizarea pacienților pentru managementul preventiv al AVC   Download Dr. hab. Cojocaru SvetlanaInstitute of Mathematics and Computer Science "Vladimir Andrunachievici" Notice 1
 
7 17.00420.08.21ATerminologia economică ca suport științific în teoria securității economice a statului   Download Acad. Grigore BelostecinicAcademy of Economic Studies of Moldova Notice 1
 
8 17.00420.08.18AEvaluarea sustenabilității sistemului național de pensii și identificarea soluțiilor de reformare în contextul asigurării securității economice și sociale a Republicii Moldova   Download Dr. Oleg VerejanAcademy of Economic Studies of Moldova Notice 1
 
9 17.00420.08.03ADiagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi evaluarea progreselor în valorificarea oportunităţilor oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare (ZLS   Download Dr. hab. Alexandru StratanNational Institute of Economic Research Notice 1
 
10 17.00420.08.04AStrategii de modernizare a sectorului zootehnic în contextul securității alimentare și integrării economice regionale.   Download Dr. Baltag GrigoreState Agricultural University of Moldova Notice 1
 
11 17.00419.06.01FTraumă, strategii de supravețuire și probleme de reintegrare socială în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Cercetări în raioanele din centrul Republicii    Download Dr. Cojocaru LudmilaState University of Moldova Notice 1
 
12 17.00419.06.02FFoametea organizată și represiunile pe motiv confesional în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova   Download Dr. Pădureac LidiaState University „Alecu Russo” from Bălţi Notice 1
 
13 17.00419.06.03FDeportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, valorificări istoriografice   Download dr. hab.Manolache Constantin Notice 1