Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018


Шифр
проекта
Название проекта Директор
проекта
Организация
исполнитель
Raport/
Aviz
1 17.00418.80.10AImplementarea metodelor de tratament terapeutic și endovascular în asistența de urgență a pacientului cu AVC ischemic   Cкачать Dr. Zota EremeiГосударственный Научно-практический Центр Срочной Помощи Уведомление 1
 
2 17.00418.80.08AFactorii de risc pentru AVC specifici populaţiei Republicii Moldova, strategii de profilaxie primară şi secundară.   Cкачать Acad. Stanislav GroppaГосударственный Университет Медицины и Фармакологии им. Н.Тестимицану Уведомление 1
 
3 17.00418.80.05AEvaluarea gradului de conștientizare a populației privind riscurile asociate cu AVC   Cкачать Dr. hab. Friptuleac GrigoreНациональный Центр Общественного Здоровья Уведомление 1
 
4 17.00418.80.06APrevenirea Accidentelor Vasculare Cerebrale prin modelarea la populație a unui comportament favorabil sănătății.   Cкачать Dr. Hab. Friptuleac Grigore (interimar)Национальный Центр Общественного Здоровья Уведомление 1
 
5 17.00418.80.11AEvaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii.    Cкачать Dr. hab. Revenco NineliГосударственный Университет Медицины и Фармакологии им. Н.Тестимицану Уведомление 1
 
6 17.00418.80.07AModelarea matematică a factorilor de risc și clusterizarea pacienților pentru managementul preventiv al AVC   Cкачать Dr. hab. Cojocaru SvetlanaИнститут математики и информатики Уведомление 1
 
7 17.00420.08.21ATerminologia economică ca suport științific în teoria securității economice a statului   Cкачать Acad. Grigore BelostecinicЭкономическая Aкадемия Pеспублики Mолдова Уведомление 1
 
8 17.00420.08.18AEvaluarea sustenabilității sistemului național de pensii și identificarea soluțiilor de reformare în contextul asigurării securității economice și sociale a Republicii Moldova   Cкачать Dr. Oleg VerejanЭкономическая Aкадемия Pеспублики Mолдова Уведомление 1
 
9 17.00420.08.03ADiagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi evaluarea progreselor în valorificarea oportunităţilor oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare (ZLS   Cкачать Dr. hab. Alexandru StratanНациональный институт экономических исследовний Уведомление 1
 
10 17.00420.08.04AStrategii de modernizare a sectorului zootehnic în contextul securității alimentare și integrării economice regionale.   Cкачать Dr. Baltag GrigoreГосударственный Аграрный Университет Молдовы Уведомление 1
 
11 17.00419.06.01FTraumă, strategii de supravețuire și probleme de reintegrare socială în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Cercetări în raioanele din centrul Republicii    Cкачать Dr. Cojocaru LudmilaГосударственный Университет Молдовы Уведомление 1
 
12 17.00419.06.02FFoametea organizată și represiunile pe motiv confesional în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova   Cкачать Dr. Pădureac LidiaГосударственный Университет имени Алеку Руссо в Бельцах Уведомление 1
 
13 17.00419.06.03FDeportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, valorificări istoriografice   Cкачать dr. hab.Manolache Constantin Уведомление 1