Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.02 și 50.07 Materiale, tehnologii și produse inovative


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 15.817.02.25FStructura şi funcţionarea epibiozelor în hidroecosistemele naturale şi antropizate în vederea elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului socio- economic   Descarcă Dr. Rusu VadimUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
2 15.817.02.36AImplementarea tehnologiilor de biologizare şi ecologizare a proceselor pedofuncţionale în condiţii de regim irigat şi neirigat prin utilizarea algelor azot fixatoare în calitate de Fertilizatori   Descarcă Dr. hab. Salaru VictorUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
3 15.817.02.40AStudiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educa�   Descarcă Dr. Moșanu-Șupac LoraUniversitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
4 15.817.02.11FStudiul diversității și structurii comunităților de vertebrate terestre în zona de ecoton și a habitatelor adiacente în contextul programului Natura 2000   Descarcă Dr. Munteanu AndreiInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
5 15.817.02.12FDiversitatea, structura și funcționarea complexelor faunistice naturale și antropizate în contextul fortificării strategiei securității naționale a Republicii Moldova    Descarcă Acad. Toderaş IonInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
6 15.817.02.27AStabilirea structurii, funcționării, toleranței comunităților de hidrobionți și dezvoltarea principiilor științifice ale managementului bioproductivității ecosistemelor acvatice   Descarcă Dr. hab. Zubcov ElenaInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
7 15.817.02.13FCercetarea florei vasculare şi macromicobiotei Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice şi editarea monografiei „Flora Basarabiei”.   Descarcă dr. Veaceslav GhendovGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
8 15.817.02.14 FCercetarea vegetaţiei forestiere şi de stepă pentru evidenţierea suprafeţelor valoroase şi elaborarea recomandărilor de extindere a Ariilor Naturale Protejate din Republica Moldova   Descarcă Dr.hab. Postolache GheorgheGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
9 15.817.02.22AConservarea diversităţii specifice şi intraspecifice a plantelor lemnoase, implementarea celor mai valoroase în economia naţională   Descarcă Dr. Bucaţel VasileGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
10 15.817.02.23AIntroducerea şi valorificarea speciilor de plante utile pentru economia naţională   Descarcă Dr. Teleuță AlexandruGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
11 15.817.02.24ACercetarea,conservarea ex situ şi utilizarea genofondului de plante de teren protejat în Republica Moldova   Descarcă Dr. Ţîmbalî ValentinaGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
12 15.817.02.25ACercetarea mecanismelor adaptive la plantele ornamentale în condiţii ex situ pentru conservarea, ameliorarea şi valorificarea lor în Republica Moldova   Descarcă Dr. Sîrbu TatianaGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
13 15.817.02.26AFundamentarea ştiinţifică privind elaborarea tehnologiilor de înmulţire in vitro a speciilor valoroase, de interes economic pentru R. Moldova.   Descarcă Dr. Ciorchină NinaGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
14 15.817.02.15FOrganizarea spațială a sistemelor teritoriale sub acțiunea factorilor naturali și antropici   Descarcă Dr. hab. Nedealcov MariaInstitutul de Ecologie şi Geografie Aviz 1
 
15 15.817.02.20AStudiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării dur   Descarcă Dr. hab. Bulimaga ConstantinInstitutul de Ecologie şi Geografie Aviz 1
 
16 15.817.02.21AEvaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării și extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerințelor Directivelor UE   Descarcă Dr. Anatol TărîţăInstitutul de Ecologie şi Geografie Aviz 1
 
17 15.817.02.01F Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securității energetic   Descarcă Dr. Lozan VasileInstitutul de Chimie Aviz 1
 
18 15.817.02.02F Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6   Descarcă Dr. Natalia GorincioiInstitutul de Chimie Aviz 1
 
19 15.817.02.14A Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova   Descarcă Dr. hab.Ungur NiconInstitutul de Chimie Aviz 1
 
20 15.817.02.15AControlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova   Descarcă dr. hab. Igor PovarInstitutul de Chimie Aviz 1
 
21 15.817.02.16A Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanților carbonici și minerali și a materialelor polifuncționale în scopul utilizării lor în practică   Descarcă acad. LUPAȘCU TudorInstitutul de Chimie Aviz 1
 
22 15.817.02.17A Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice   Descarcă Dr. hab. Macaev FliurInstitutul de Chimie Aviz 1
 
23 15.817.02.19A Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării şi utilizarea rațională a resurselor minerale   Descarcă Oleg BogdeviciInstitutul de Chimie Aviz 1
 
24 15.817.02.18A Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziţionale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate   Descarcă Bulhac IonInstitutul de Chimie Aviz 1
 
25 15.817.02.17F Procese şi fenomene fizice în nanostructuri hibride şi materiale multifuncţionale   Descarcă Zasavitchi EfimInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu" Aviz 1
 
26 15.817.02.16F Supraconductibilitatea neuniformă ca bază a spintronicii supraconductoare   Descarcă Anatolie SidorenkoInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu" Aviz 1
 
27 15.817.02.10AElaborarea dispozitivelor medicale   Descarcă dr. Nica IurieInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu" Aviz 1
 
28 15.817.02.08A Materiale nanostructurate cu bandă interzisă largă pentru dispozitive optoelectronice plasmonice   Descarcă dr. hab. Rusu EmilInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu" Aviz 1
 
29 15.817.02.09A Micro şi nanostructuri funcţionale din semiconductori organici şi anorganici pentru microelectronică. Convertoare de energie   Descarcă dr. hab. A.A. NikolaevaInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu" Aviz 1
 
30 15.817.02.09F Coerențe cuantice și nano-fotonică   Descarcă dr. hab. Mihai MacoveiInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
31 15.817.02.05F Condensarea Bose-Einstein a excitonilor si atomilor in nano și microstructuri sub influența câmpurilor electromagnetice   Descarcă acad. Moscalenco SveatoslavInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
32 15.817.02.07F Efecte ale opticii şi cineticii cuantice în nanostructuri pentru informatică și biofotonică   Descarcă dr. hab. Enachi NicolaeInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
33 15.817.02.06F Materiale multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimenntal, modelare și aplicații   Descarcă acad. Leonid CuliucInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
34 15.817.02.08F Metode cuantice, statistice şi cinetice pentru studiul sistemelor cu multe particule. Aplicaţii la materia condensată şi nucleară   Descarcă dr. Baznat MirceaInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
35 15.817.02.05A Metode fizico-chimice şi aspectele inginereşti ale obţinerii materialelor şi suprafeţelor noi pentru tehnologiile de multiscară    Descarcă mem. cor. Aleksandr DicusarInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
36 15.817.02.06A Deformarea la nanoindentare pentru caracterizarea mecanică şi inducerea unor structuri locale noi pentru materiale vitroase, polimerice şi cristaline   Descarcă dr. ŞIKIMAKA OlgaInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
37 15.817.02.04A Sintetizarea şi caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicaţii în fotovoltaică şi fotonică   Descarcă acad. Ernest ARUȘANOVInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
38 15.817.02.03A Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite in baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicatii practice   Descarcă Dr. hab. Mihail IOVUInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
39 15.817.02.07ATransfer de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice şi cavitaţionale; elaborări tehnologice şi tehnice   Descarcă acad. Mircea BologaInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
40 15.817.02.04F Tendinţe moderne în algebră, topologie şi geometrie: cercetări fundamentale şi aplicaţii   Descarcă Caşu AlexeiInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1
 
41 15.817.02.03F Invarianţii algebrici şi geometrici în studiul calitativ al sistemelor diferenţiale polinomiale   Descarcă m. c. Vulpe NicolaeInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1
 
42 15.817.02.01A Metode analitice şi numerice de soluţionare a problemelor de evoluţie, optimizare şi teoria aşteptării   Descarcă Lozovanu DmitriiInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1
 
43 15.817.02.02A Modele şi tehnologii în ingineria sistemelor inteligente şi a calculului performant   Descarcă Ciubotaru ConstantinInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1
 
44 15.817.02.10FCondițiile de formare și estimarea regională a resurselor naturale ale apelor subterane (studiu de caz Republica Moldova)   Descarcă dr.hab. MORARU ConstantinInstitutul de Geologie şi Seismologie Aviz 1
 
45 15.817.02.11A Dezvoltarea metodelor şi sistemelor de monitorizare cu considerarea condiţiilor specifice ale zonei seismice Vrancea   Descarcă Stepanenco NilaInstitutul de Geologie şi Seismologie Aviz 1
 
46 15.817.02.13AStudii de sinteză privind structura geologică și stratigrafia formațiunilor sedimentare, a Republicii Moldova, cu scopul extinderii bazei de substanțe minerale utile autohtone   Descarcă dr. Nicoara IgorInstitutul de Geologie şi Seismologie Aviz 1
 
47 15.817.02.12A Cercetări ale acțiunilor și mișcărilor seismice asociate cutremurelor din zona Vrancea în scopul sporirii securității seismice a Republicii Moldova   Descarcă Dr. hab. Rasid BurtievInstitutul de Geologie şi Seismologie Aviz 1
 
48 15.817.02.20FTransmisii planetare precesionale de putere și cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare și materiale noi   Descarcă Acad. Ion BostanUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
49 15.817.02.22FProprietăţile termoelectrice şi optice ale materialelor nanostructurate şi dispozitivelor cu puncte cuantice   Descarcă Dr. hab. Casian AnatolieUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
50 15.187.05.04F Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor netradiționale ale aportului de energie   Descarcă Dr. hab. BERNIC MirceaUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
51 15.817.02.21F Cercetarea si implementarea unui sistem durabil de e-learning   Descarcă Dr. Todos PetruUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
52 15.817.02.23F Modelarea matematică a comportării materialelor de construcție: de la structură la macroprietăți   Descarcă Dr. V. MarinaUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
53 15.817.02.32AStudiul materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor microoptoelectronice pentru aplicații avansate   Descarcă Dr. hab. Sîrbu NicolaeUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
54 15.817.02.28A Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de dr. fabricație inteligente   Descarcă Dr. Zaporojan SergiuUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
55 15.817.02.33A Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic Europea   Descarcă Dr. Cazac VioricaUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
56 15.817.02.30AElaborări metodologice şi tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcţionale   Descarcă Dr. hab. Tatarov PavelUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
57 15.817.02.31AElaborarea tehnologiilor de obţinere şi a utilajului de fabricare a nanofirului în izolaţie şi a microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive şi feromagnetice   Descarcă Mem. cor. Dimitrachi SergiuUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
58 15.817.02.29A Nanomateriale multifuncţionale şi dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi şi calcogenuri pentru biomedicină   Descarcă Dr. Monaico EduardUniversitatea Tehnică a Moldovei Aviz 1
 
59 15.817.02.24FStrategii de elaborare a inhibitorilor moleculari antitumorali de o noua generaţie. Sinteza, proprietăţi şi mecanisme de acţiune   Descarcă Acad. Gulea AurelianUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe exacte şi inginereşti) Aviz 1
 
60 15.817.02.26F Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie   Descarcă Dr. hab. Perjan AndreiUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe exacte şi inginereşti) Aviz 1
 
61 15.817.02.27F Procese de interacţiune a ionilor elementelor de tranziţie şi pământuri rare cu defecte native şi de fon în mono- şi nanocristalele compuşilor II-VI   Descarcă Dr. hab. Nedeoglo DumitruUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
62 15.817.02.29F Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate   Descarcă Dr. hab. Nica DenisUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
63 15.817.02.35AElaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale de poluanţi greu bipodegradabili şi compoziţia, autopurificarea chimică, posibilităţi de valorificare a apelor din bazinul Nistrului de jos   Descarcă Dr. hab. Gonța MariaUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
64 15.817.02.38ADezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare   Descarcă Dr. Căpățână GheorgheUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
65 15.817.02.37AModele matematice si calcul performant in solutionarea problemelor cu caracter aplicativ   Descarcă Dr. Cataranciuc SergiuUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
66 15.817.02.39ACelule solare multi-joncţiune pe baza straturilor subţiri nanostructurate din semiconductori organici şi anorganici   Descarcă Dr. Potlog TamaraUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
67 15.817.02.30F Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură   Descarcă Dr. hab. Şaragov VasiliiUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Aviz 1
 
68 15.817.02.41ATehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda electroeroziunii   Descarcă Dr.hab. Topală PavelUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Aviz 1
 
69 15.817.02.18FCercetarea structurilor funcţional-topologice şi aplicaţiile lor   Descarcă Acad. Cioban MitrofanUniversitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
70 15.817.02.19F Cercetarea modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimoniul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare şi a interacţ   Descarcă Postolachi IgorUniversitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1