Отдел защиты труда


ГОЛАН Константин (+373 22) 73 71 90Начальник управления
МЕЛЕКА Ольга (+373 22) 73 71 90Specialist superior

EVC

GHID

Indicatia profilaxia cu iod

Instructiunea OEN

Lectia Organizarea lucrarilor de salvare deblocare

Lectia Cutremur de pamint

prg15.doc

Protectia civila II

Rani

Semnalele de instiintare

tema 2.doc

Tema 21.doc

Planul măsurilor de pregătire a Protecţiei Civile al AŞM pentru anul 2016

Dispoziție, Nr. 11-236 din 30 d e c e m b r i e  2015, Cu privire la constituirea formaţiunilor Protecţiei Civile

Dispoziție, Nr. 11-234 din 30 ” d e c e m b r i e 2015 Cu privire la constituirea formaţiunilor Protecţiei Civile

Dispoziție, Nr. 11-235 din 30 d e c e m b r i e 2015 Cu privire la totalurile pregătirii Protecţiei Civile în 2015 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi sarcinile pentru anul 2016

Dispoziție, Nr. 11-237 din 30  d e c e m b r i e 2015  Cu privire la componenţa nominală a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a AŞM şi a grupului de lucru

Anexă la Dispoziţia nr. 11-236, Calculul Constituirii formaţiunilor PC în instituţiile şi organizaţiile AŞM

Dispoziție, Nr.11-233 din 30 decembrie 2015, Cu privire la organizarea întrunirii de totalizare cu responsabilii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, securităţii antiincendiu şi situaţiilor excepţionale ai organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi celor auxiliare subordonate AŞM

Lista responsabililor pentru protecţia muncii, securitatea anti-incendiară şi situaţii excepţionale a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Academiei de Ştiinţei a Moldovei

Programul analitic al întrunirii de totalizare a activităţii responsabililor de problemele ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă, securitatea anti-incendiu , situaţiilor excepţionale şi radioprotecţiei în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării subordonate AŞM

Dispoziție, Nr. 11-238 din 30 decembrie 2015, Cu privire la punerea în aplicare a actelor legislative în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, radioprotecţiei, securităţii antiincendiu şi situaţiilor excepţionale în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi celor auxiliare subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2016

Acte legislative (Protecţia Civilă)

Ne aşteaptă un cutremur puternic! Ce trebuie să facem în caz de seism?

Hotărîre a Guvernului RM, Nr. 249 din 03.05.1996, Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile

Hotărire Guvernului RM, Nr. 282 , din 14.03.2005, Pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecţiei civile

Hotărîre Guvernului RM, Nr. 1076 din 16.11.2010 , Cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale

Lege Nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă

Securitatea în muncă

anexa 7_95

anexa 8_95

anexa 4_95

anexa 5_95

anexa 6_95

anexa 9_95

Hotărîre Guvernului RM, Nr. 353 din 05.05.2010, Cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă

Hotărîre Guvernului RM, Nr. 1335 din 10.10.2002, Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

Hotărîre Guvernului R, Nr. 1361 din 22.12.2005, Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă

Hotărîre Guvernului RM, Nr. 1487 din 31.12.2004, Cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare

Lege, Nr. 186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Ordin Nr. 132 din 17 iunie 1996, Privind examenele medicale obligatorii la angajare în muncă și periodice ale lucrătorilor care sunt supuși acțiunii factorilor nocivi și nefavorabili

Instrucțiuni

Anexă la Programul de instruire introductiv-generală de securitate şi sănătate în muncă

Programul de instruire introductiv – generală de securitate şi sănătate în muncă

Dispoziție Nr. 11-115 din 08.06.2015 Cu privire la aprobarea Programului de instruire introductiv - generală de securitate și sănătate în muncă

Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru dereticătoare

Dispoziție Cu privire la aprobarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă

Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îngrijitor de teren

Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru angajaţii din oficii

Instrucțiune pentru funcţia de lăcătuş, de reparaţii auto

Instrucțiune, Cu privire la respectarea măsurilor de securitate în procesul de reambalare, încărcare, descărcare, transportare şi depozitare a substanţelor chimice periculoase cu termeni expiraţi

Instrucțiune, de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş – instalator şi lăcătuş – reparator la deservirea şi reparaţia sistemelor de încălzire, alimentare cu apă şi canalizare

Instrucțiune de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul care lucrează la aparatul de multiplicat

Instrucțiunea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru colaboratorii care activează cu utilizarea calculatoarelor personale

Instrucțiune, salariaţilor AŞM în cazul situaţiilor excepţionale (SE)

Cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

Cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

Cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 

Evaluarea riscurilor profesionale

Primul ajutor în caz de accident

Conținutul minim al cursului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzător nivelului întîi de pregătire (pentru conducătorii locurilor de muncă,specialişti şi reprezentanţii lucrătorilor)