Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.04 și 80.07 Sănătate și biomedicină


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 15.817.04.01FSănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste și tehnologie de estimare, dezvoltarea sistemului de clasificare a acesteia   Descarcă Acad. Furdui TeodorInstitutul de Fiziologie şi Sanocreatologie Aviz 1
 
2 15.817.04.01AAlimentația în raport cu tipurile constituției. Impactul alimentației asupra sanogenității gameților masculini   Descarcă Dr. hab. Strutinschi TudorInstitutul de Fiziologie şi Sanocreatologie Aviz 1
 
3 15.817.04.10FParticularităţile morfo-imunohistochimice şi caracterul tranziţiei epitelio-mezenchimale în carcinoamele zonelor de joncţiune ale epiteliului de diferite tipuri   Descarcă dr. Natalia DoicovIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
4 15.817.04.11AOptimizarea tratamentului multimodal al cancerului laringian în baza evidenţierii particularităţilor clinicomorfo- imunologice   Descarcă Acad. Țîbîrna GheorgheIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
5 15.817.04.12ATratamentul combinat şi complex în cancerul gastric slab diferenţiat şi anaplazic   Descarcă dr. hab. Ghidirim NicolaeIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
6 15.817.04.13AAlgoritmul de tratament al metastazelor hepatice în cancerul colorectal   Descarcă dr. Zabunov AlexandruIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
7 15.817.04.14AParticularitățile biologice ale tumorii ca factori decisivi în tratamentul complex al cancerului glandei mamare   Descarcă dr. hab. Sofroni LarisaIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
8 15.817.04.15ATratamentul neoadjivant (chimioradio-terapeutic) în adenocarcinoamele rectale   Descarcă dr. hab. Rusu ProfiriiIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
9 15.817.04.16AManagementul și strategia depistării precoce a maladiilor oncologice ușor detectabile –cancerul glandei mamare, de col uterin, colorectal și pulmonar   Descarcă dr. hab. Cernat VictorIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
10 15.817.04.17ATratamentul complex al cancerului de corp uterin stadiile I-III cu risc intermediar și crescut   Descarcă dr. hab. Sofroni DumitruIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
11 15.817.04.18AParticularităţile clinico-imagistice, imunobiologice şi de tratament chirurgical al tumorilor oaselor şi ţesuturilor moi la copii şi adulţi   Descarcă dr. hab. Mereuță IonIMSP Institutul Oncologic Aviz 1
 
12 15.817.04.30AMortinalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a pierderilor fetale   Descarcă dr. Gațcan ȘtefanIMSP Institutul Mamei şi Copilului Aviz 1
 
13 15.817.04.31AAplicarea diferențiată a metodelor clasice, laparascopic asistate de minim-invazie în tratamentul chirigical al malformațiilor intestinale la copii   Descarcă dr. Boian GavrilIMSP Institutul Mamei şi Copilului Aviz 1
 
14 15.817.04.32AEvaluarea factorilor determinanți ai morbidității copiilor prin maladii genetice și profilaxia lor în populația Republicii Moldova   Descarcă dr. Ușurelu NataliaIMSP Institutul Mamei şi Copilului Aviz 1
 
15 15.817.04.33APrevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie   Descarcă dr. Curteanu AlaIMSP Institutul Mamei şi Copilului Aviz 1
 
16 15.817.04.49AAbordarea multidisciplinara a maladiilor neurooncologice în baza diversităţii morfologice şi agresivităţii biologice prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minimal invazive   Descarcă dr. hab. Timirgaz ValeriiIMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie Aviz 1
 
17 15.817.04.50AAbordarea multidimensională a patologiei neuromusculare şi spinale. Studiu clinic, neuroepidemiologic şi neurofiziologic cu elaborarea strategiilor terapeutice   Descarcă dr. Pleșca SvetlanaIMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie Aviz 1
 
18 15.817.04.51ACercetarea multidimensională a tulburărilor de mişcare şi fenomenului algic cu elaborarea metodelor terapeutice non-farmacologice   Descarcă dr. hab.Odobescu StelaIMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie Aviz 1
 
19 15.817.04.45AEvaluarea eficienței revascularizării primare mecanice a infarctului miocardic acut cu elevarea segmentului ST asupra dinamicii remodelării vasculare și cardiace   Descarcă dr. hab. Popovici MihailIMSP Institutul de Cardiologie Aviz 1
 
20 15.817.04.46AAbordări inovative în managementul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice versus intervenționale   Descarcă dr. hab. Carauș AlexandruIMSP Institutul de Cardiologie Aviz 1
 
21 15.817.04.47AEvaluarea modificărilor structurale a miocardului şi predictorilor clinico- electrofiziologici pentru tahiaritmii ventriculare la pacienţi cu infarct miocardic suportat   Descarcă dr. hab. Grosu AurelIMSP Institutul de Cardiologie Aviz 1
 
22 15.817.04.48ATelemonitoring în reabilitarea complexă a pacienţilor cu insuficiență cardiacă ischemică    dr. hab. Vataman EleonoraIMSP Institutul de Cardiologie Aviz 1
 
23 15.817.04.23AParticularităţile imune ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară cu rezistenţă primară şi secundară   Descarcă dr. hab. Ghinda SergheiIMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Aviz 1
 
24 15.817.04.24AStudierea dereglărilor (eficacității administrării endolimfatice indirect a preparatului Rifonat în tratamentul tuberculozei pulmonare) tuhomeostazei proteice şi optimizarea măsurilor curative    Descarcă dr. hab. Djugostran ValeriuIMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Aviz 1
 
25 15.817.04.25AAspectele clinice și patogenice de diagnostic şi tratament ale hipertensiunii pulmonare în cadrul bronhopneumopatiei obstructive cronice   Descarcă dr. hab. Pisarenco SergheiIMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Aviz 1
 
26 15.817.04.26AAnaliza complexă multifactorială a situaţiei epidemice (epidemiologice) în teritoriile cu nivel diferit a incidenţei tuberculozei   Descarcă dr. hab. Iavorschi ConstantinIMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Aviz 1
 
27 15.817.04.27AOptimizarea diagnosticului rapid al cazurilor de tuberculoză rezistentă prin perfecționarea metodelor de testare a sensibilității   Descarcă dr. CruduValeriuIMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Aviz 1
 
28 15.817.04.28AAspecte de diagnostic şi management al tratamentului tuberculozei cu rezistenţă extinsă (XDR şi XXDR)   Descarcă dr. hab. Sain DmitriiIMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Aviz 1
 
29 15.817.04.29AAspecte medico-sociale, microbiologice și imunogenetice a tuberculozei dezvoltate în focar   Descarcă dr.Tudor ElenaIMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Aviz 1
 
30 15.817.04.19AElectrostimularea sfincterului esofagian inferior cu microstimulator implantat încărcabil prin transfer de energie fără fir la pacienţi cu boala de reflux gastro-esofagian   Descarcă dr. Ungureanu SergiuIMSP Spitalul Clinic Republican Aviz 1
 
31 15.817.04.20AParticularitatile clinico-evolutive si de diagnostic ale maladiilor articulare inflamatorii in Republica Moldova   Descarcă dr. hab. Groppa LilianaIMSP Spitalul Clinic Republican Aviz 1
 
32 15.817.04.21AAlgoritme de tratament chirurgical al malformațiilor cardiace congenitale cu hipertenzie pulmonară   Descarcă Dr. Repin OlegIMSP Spitalul Clinic Republican Aviz 1
 
33 15.817.04.22ATratamentul chirurgical al afecțiunilor complexului valvular aortic și aortei ascendente   Descarcă Dr. Morozan VladislavIMSP Spitalul Clinic Republican Aviz 1
 
34 15.817.04.08ASistemogeneza particularităţilor factorilor de risc, mecanismelor patogenetice și elaborarea strategiilor de tratament al AVC în populația RM   Descarcă dr. Zota EremeiIMSP Institutul de Medicină Urgentă Aviz 1
 
35 15.817.04.09AOptimizarea managementului terapeutic precocea pacientului critic prin implementarea metodelor angiografice miniinvazive şi de repermeabilizare trombolitică   Descarcă dr. hab. Ciobanu GheorgheIMSP Institutul de Medicină Urgentă Aviz 1
 
36 15.817.04.10AOptimizarea strategiei şi tacticii medico-chirurgicale de tratament al leziunilor asociate şi fracturilor multiple la pacienţii cu traumatism toracic   Descarcă dr. hab. Kusturov VladimirIMSP Institutul de Medicină Urgentă Aviz 1
 
37 15.817.04.02AStudierea particularităţilor clinico-epidemiologice ale infecţiilor respiratorii virale acute cu optimizarea măsurilor de control şi răspuns   Descarcă dr. Scoferţa PetruAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
38 15.817.04.03AStudierea infecţiilor virale hemo-transmisibile prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice   Descarcă dr. hab. Spînu ConstantinAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
39 15.817.04.04AEstimarea igienică a factorilor de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale   Descarcă dr. hab. Friptuleac GrigoreAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
40 15.817.04.05AStabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de acţiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii populaţiei   Descarcă dr. hab. Bahnarel IonAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
41 15.817.04.06AManagementul supravegherii sănătăţii publice în condiţii de asociere comunitară a ţării   Descarcă dr. Pantea ValeriuAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
42 15.817.04.07AEstimarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii nocivi exogeni şi psiho-sociali prioritari şi elaborarea măsurilor privind reducerea riscurilor   Descarcă dr. hab. Opopol NicolaeAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
43 15.817.04.34ACalitatea vieţii populaţiei vârstnice cu polipatologii din Republica Moldova   Descarcă dr. Negară AnatolieUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
44 15.817.04.35AStudiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune antioxidantă, antiinflamatoare şi hepatoprotectoare   Descarcă dr. Ciobanu NicolaeUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
45 15.817.04.36AChirurgie reconstructivă a tractului digestiv, transplant de ficat, chirurgie endocrină   Descarcă dr. hab. Hotineanu VladimirUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
46 15.817.04.37ADiagnosticul, tratamentul chirurgical miniminvaziv şi reabilitarea pacienţilor cu ciroză hepatică decompensată şi afecţiuni hepatice de focar   Descarcă dr. hab. Anghelici GheorgheUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
47 15.817.04.38ABolile cronice difuze ale ficatului– manifestări extrahepatice   Descarcă dr. hab. Dumbrava Vlada-TatianaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
48 15.817.04.39AImplementarea unei metode chirurgicale în tratamentul glaucomului cu implantarea şuntului cu supapă elaborat.   Descarcă dr. hab. Bendelic EugenUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
49 15.817.04.40AStandardizarea diagnosticului şi tramentul patologiei şi traumatismelor organelor cavităţii abdominale   Descarcă acad. Ghidirim GheorgheUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
50 15.817.04.41AObezitatea – aspecte clinico-metabolice, de profilaxie şi tratament în condiţiile Republicii Moldova   Descarcă dr. Vudu LorinaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
51 15.817.04.42AIdentificarea şi validarea biomarcherilor genetici şi epigenetici în bolile cronice non- transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice   Descarcă dr. hab. Curocichin GhenadieUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
52 15.817.04.43APromovarea şi implementarea practică a Bioeticii medicale în Republica Moldova   Descarcă dr. hab. Ojovan VitalieUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
53 15.817.04.44ACercetări complexe în domeniul elaborării şi implementării de noi forme farmaceutice ale medicamentelor de origine vegetală şi obţinute prin sinteză   Descarcă dr. hab. Valica VladimirUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
54 15.817.04.02FEpilepsia farmacorezistentă: factorii de risc, aspectele polimorfismului clinic, neuroimagistic, neurofiziologic şi rolulu lor în evaluarea prechirugicală.   Descarcă acad. Groppa StanislavUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
55 15.817.04.03FStudiu asupra infecţiilor nosocomiale cu Acinetobcater, Legionella şi Staphylococcus meticilin-rezistent în Republica Moldova: epidemiologie, diagnosticare, tratament,prevenire   Descarcă dr. hab. Prisacari ViorelUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
56 15.817.04.04FIngineria tisulară în crearea şi restabilirea ţesutului hepatic   Descarcă dr. hab. Nacu ViorelUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
57 15.817.04.05FIdentificarea mecanismelor сelulare şi moleculare ale acţiunii compuşilor bioactivi autohtoni noi şi argumentarea folosirii lor în chemoprevenţia şi tratamentul unor procese tumorale   Descarcă dr. hab. Gudumac ValentinUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
58 15.817.04.06FStudiul particularităţilor epidemiologice, clinico- imunologice şi molecular- genetice a maladiilor imunodeficitare cu elaborarea procedeelor inedite pentru imunoreabilitare, inclusiv remedii autoh   Descarcă dr. hab. Andrieş LuciaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
59 15.817.04.07FAnomalii congenitale bronhopulmonare, reno-urinare, de tract digestiv (esofag, duoden, intestin subţire), şi a sistemului locomotor la nou-născuţi, copil, adolescent. Corecţii chirurgicale   Descarcă acad. Gudumac EvaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
60 15.817.04.08FStudierea consumului de substanţe psihoactive şi a măsurilor de profilaxie a acestuia la tinerii din instituţiile medii şi superioare de învâţâmănt din Republica Moldova   Descarcă dr. hab. Revenco MirceaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
61 15.817.04.09FEvaluarea imunofenotipică a subtipului molecular în tumoarea primară şi metastazele limfonodale în carcinomul invaziv de glandă mamară   Descarcă dr. David ValeriuUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
62 15.817.05.16AUtilizarea nanomaterialelor în biotehnologia cultivării fungilor miceliali și levurilor ca strategie de sporire a performanțelor biotehnologice   Descarcă Dr. Ciloci AlexandraInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie Aviz 1
 
63 15.817.05.19ARemediere preventivă a însușirii stratului arabil degradat al cernoziomurilor din Moldova de Sud pentru implementarea sistemului conservativ de lucrare a solului no-till și/sau mini-till cu subsol   Descarcă Dr. hab. Cerbari ValerianInstitutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” Aviz 1